Merck

Farmáři a jejich zvířata. Úžasné příběhy schované za úžasnými lidmi. Projekt vznikal napříč Českou republikou a výstupem byl kalendář.

Klient: MERCK